บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายละเอียดงาน

09 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดงาน
 • อมตะซิตี้ ชลบุรี
 • 3-5 ปี
 • ทุกเพศ
 • ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี สาขา Industrial Engineer, Electrical engineer, Mechanical Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 30-35 ปี

รายละเอียดงาน

  ควบคุม ดูแล มาตรฐานของชิ้นงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 

  • ดูแล สนับสนุนการตรวจสอบ และควบคุมข้อร้องเรียนของลูกค้า และความต้องการของลูกค้า
  • เจรจาต่อรอง แนะนำต่อความต้องการลูกค้า
  • ควบคุม และจัดการชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดเกิดการเสียหาย หรือเกิดปัญหาด้านคุณภาพจากการเรียกร้องของลูกค้า
  • ดำเนินแจ้ง และติดตาม ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกร้องเรียน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินงานต่อ
  • สนับสนุนและรองรับการตรวจสอบ จากลูกค้า หรือการร้องขอผลการตรวจสอบต่าง ๆ
  • สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า (Co-check/Recheck) ทั้งในและนอกบริษัทฯ คู่ค้า หรือลูกค้าได้
  • ดำเนินการร่วมและ การตรวจติดตามด้านคุณภาพ ในกระบวนการของ Supplier
  • จัดทำรายงานสรุปรายงาน ประจำเดือน
  • ทบทวนมาตรฐานการตรวจสอบ ชิ้นส่วน, Material และ Finish Goods ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องจากการร้องเรียน

คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 30-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี สาขา Industrial Engineer, Electrical engineer, Mechanical Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน QA/QC อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความสามารถในการอ่าน Drawing ได้
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา การตรวจสอบ และคุณภาพสินค้าได้ดี
  • มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและการตรวจสอบชิ้นส่วนและสินค้า เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ ได้ดี
  • สามารถใช้ Computer และ ใช้โปรแกรม ต่าง ๆ เช่น Microsoft office หรือ program สำเร็จรูปได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกได้ดี
  • สามารถสื่อสารและมีภาวะการเป็นผู้นำ
  • มีความรู้ทางด้าน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ
  • ค่าอาหาร 
  • เบี้ยขยัน 
  • ค่ารักษาพยาบาล 
  • ประกันอุบัติเหตุ 
  • รถรับ - ส่งพนักงาน 
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  • หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง 
  • และอื่น ๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
ติดต่อ
 • บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • พรประภา ปักษาไพร
 • อมตะซิตี้ ชลบุรี
 • 038-214-646 ต่อ 425
 • pornprapa@ckdthai.com

ติดต่อสอบถาม

งานอื่นๆ ของบริษัทนี้

QA Engineer / QC Engineer

อมตะซิตี้ ชลบุรี

Maintenance

อมตะซิตี้ ชลบุรี

Cutting Engineer

อมตะซิตี้ ชลบุรี

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
 • 700 บางนา-ตราด กม. 57 อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
 • 03 893 9007
บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 • 7 ทางหลวงหมายเลข 331 กม. 39 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 • 03 849 7007
ข้อมูลติดต่อ
 • amatajobsonline@amata.com
ช่องทางการติดตาม