บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายละเอียดงาน

09 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดงาน
 • อมตะซิตี้ ชลบุรี
 • 1-2 ปี
 • ทุกเพศ
 • ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา Industrial Engineer, Mechatronic Engineer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 25-30 ปี

รายละเอียดงาน
  • ดำเนินการควบคุมและดูแลรักษาระบบคุณภาพ ในกระบวณการและสนับสุนการสร้างมาตรฐาน
  • ควบคุมและผลักดันระบบคุณภาพ ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป/ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกำหนด 
  • ตรวจสอบกระบวณการผลิต และการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  • จัดทำสรุปข้อมูลของปัญหางานเคลมที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การวิเคราะห์สาเหตุ จนถึงการแก้ไข เพื่อตอบกลับไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง หรือ Supplier
  • ค้นหาสาเหตุของงานเคลมทั้งภายในและภายนอก
  • ร่วมปรึกษากับทางแผนกที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  • ติดตามผลภายหลังที่ดำเนินการแก้ไข และยืนยันผลการปรับปรุง
  • ผลักดัน และควบคุมระดับของเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ ในการในการดำเนินการด้านงานคุณภาพในแผนก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • สนับสนุน และควบคุมการเปลี่ยนแปลง (4 M) ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ ตอบสนองให้การสนับสนุน ดำเนินการปรับปรุง ตามนโบบายของแผนก และบริษัทฯ
  • ควบคุมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 24 - 32 ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
  • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา Industrial Engineer, Mechatronic Engineer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน QA/QC อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการใช้ MS. OFFICE เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในเรื่อง SPC. / FMEA /APQP / QCC
  • มีความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการ
  • ค่าอาหาร 
  • เบี้ยขยัน 
  • ค่ารักษาพยาบาล 
  • ประกันอุบัติเหตุ 
  • รถรับ - ส่งพนักงาน 
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  • หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง 
  • และอื่น ๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
ติดต่อ
 • บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • พรประภา ปักษาไพร
 • อมตะซิตี้ ชลบุรี
 • 038-214-646 ต่อ 425
 • pornprapa@ckdthai.com

ติดต่อสอบถาม

งานอื่นๆ ของบริษัทนี้

Maintenance

อมตะซิตี้ ชลบุรี

Team Leader QC

อมตะซิตี้ ชลบุรี

Cutting Engineer

อมตะซิตี้ ชลบุรี

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
 • 700 บางนา-ตราด กม. 57 อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
 • 03 893 9007
บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด
 • 7 ทางหลวงหมายเลข 331 กม. 39 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 • 03 849 7007
ข้อมูลติดต่อ
 • amatajobsonline@amata.com
ช่องทางการติดตาม